Retrofit – Air Handlings Units

Retrofit (NL)

Gerenommeerde fabrikant van efficiënte ventilatoren en motoren, ZIEHL-ABEGG, werkt samen met PMS-HVAC om luchtbehandelingskasten te upgraden/ retrofitten. Met het retrofit-concept vervangen we bestaande systemen, waar die zich ook bevinden, met uiterst efficiënte technologie. Hiermee wordt het energieverbruik verlaagd, de ecologische voetafdruk verminderd en de uitstoot van CO2 verminderd. ZIEHL-ABEGG verzorgt het volledige assortiment voor ventilatie-, besturings- en regeltechniek. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd. Wat resulteert in efficiënte systeemoplossingen voor onder andere luchtbehandelingskasten. Reeds afgeronde renovatieprojecten hebben door de totale optimalisatie tot 50% besparing op energiekosten opgeleverd.

Eerst wordt het bestaande systeem gecontroleerd. De luchtbehandelingskasten worden schoongemaakt, waar nodig gecoat en de filters worden vervangen. De batterijen worden schoongemaakt en indien nodig gecoat. De dempers worden nagekeken en indien nodig vervangen of schoongemaakt.

De staat van de ventilator en de huidige energiekosten worden bekeken. In meeste situaties bevinden zich oudere typen AC motoren met een V-snaar aangedreven ventilator. Een energiezuinigere oplossing zijn nieuwe EC ventilatoren met permanent motor. Daarnaast is het mogelijk om in plaats van 1 ventilator, meerdere ventilatoren te plaatsen om een hogere betrouwbaarheid te creëren. De energiekostenbesparing wordt in het voorstadium berekend.

Overzicht van de belangrijkste argumenten:

 • Eenvoudige toerengeregelde aansturing
 • Aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten
 • Klaar voor het gebouw beheers systeem
 • Aanzienlijk potentieel voor efficiëntieverbetering
 • Vermindering van geluidsniveau
 • Beter, eenvoudiger en besparing van het onderhoud; vervanging V-snaar niet meer nodig
 • Geen grotere downtime in processen tijdens vervanging
 • Geen oriëntatietijd voor nieuwe technologieën – plug and play- modus
 • Plaatsing van de nieuwe EC ventilatoren in uw luchtbehandelingskast betekent per direct een enorme kostenbesparing.

Retrofit (EN)

Reputable manufacturer of efficient fans and motors, ZIEHL-ABEGG, works together  with PMS-HVAC to upgrade / retrofit air handlings units. With the retrofit concept we replace existing systems, wherever they are, with the most efficient technology. With this we lower the energy consumption, the ecological footprint and the CO2 emissions. ZIEHL-ABEGG takes care of the whole assortment about ventilation-, control- and engineering. All components are perfectly synchronised. This results in efficient system solutions for air handling units. Completed renovation projects have already saved up to 50% in energy costs to the total optimization.

First the existing system is checked. The air handling units will be cleaned, where appropriate we coat the unit and we change the filters. The condenser will be cleaned and when required we will coat the condenser. We check the dampers and when necessary clean or change them.

We look at the conditions of the fan and the current energy costs. In the most of the situations there are older types AC motor with a fan belt. An economical solutions would be a new EC fan with direct driven motor. It is also a option to, instead of  1 fan, replace by multiple smaller fans. This option create more reliability. The energy cost would be calculated in the first phase of the project.

Overview important arguments:

 • Simple speed controlled management
 • Reduction of operation costs
 • Ready for building managing system
 • Potential efficiency improvement
 • Reducing noise level
 • Better, simplyer and  saving of the repair costs; replace the fan belt is no longer necessary
 • When replacing, no downtime in process.
 • No orientation time for new technology – plug and play- modus
 • Place new EC fans in your air handling unit means a direct cost reduction